MTSZ kitüntetési szabályzat

  SZABÁLYZAT
  AZ MTSZ KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL
   
   
Az MTSZ Elnökségének döntése értelmében az évente adományozható kitüntetések feltételei és formái a következők:

1

A felterjesztések beérkezési határideje minden év április 30.

2

Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani. Kivétel: Természetbarát Emlékérem. 

3

Kitüntetésre bárki tehet javaslatot, a javaslattételhez be kell szerezni az MTSZ két tagszervezetének ajánlását.

4

A kitüntetés átadására a Természetjárók Napja központi ünnepségen kerül sor. Kivétel: Természetbarát Emlékérem. 

5

A helyszínen át nem vett kitüntetés felterjesztőhöz való eljuttatásáról az MTSZ központja gondoskodik.

6

A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik.

7

A kitüntetett a kitüntetés átvételére történő utazásnál útiköltség-térítésben részesül.

8

Az el nem fogadott javaslatokról - indoklással - az MTSZ központ írásban értesíti a fel­terjesztőket.

9

Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethető ki.

10

Egy személy csak egy fajta kitüntetésre terjeszthető fel.

11

Kitüntetésre csak érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező tag javasolható.

12

A kitüntetettekről az MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

13

A szabályzat, a kategória-leírás és az adatlap az MTSZ központjában, a megyei és kerü­leti bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be.

14

A természetbarát szervezetek jubileumi évfordulóira adományozható emlékérem kérelmét - a többi kitüntetési formától eltérően - legalább fél évvel az esedékesség előtt kell be­nyújtani.

  A kérelemnek tartalmaznia kell:
  - a szervezet történetének és természetbarát tevékenységének rövid leírását(legfeljebb 2 oldal), az alapítástól - esetleg az elődszervezet, vagy jogelőd tevékenységét is beleértve - napjainkig,
  - az alapító okirat, vagy egyéb igazoló dokumentum másolatát,
 

- a jubileumi ünnepség (közgyűlés) időpontját és helyszínét 

15

Szövetségen kívüliek részére adományozandó emlékérem kérelemnek tartalmaznia kell a kitüntetendő által végzett tevékenység részletes leírását.

ÉVENTE ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK

Természetjárás fejlesztéséért "ARANY" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 25 éves aktív tevékenység
- túravezetői, túrázói minősítés megléte
- hazai és nemzetközi túrák, túramozgalmak szervezése
- testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 12 évig
- oktatási, nevelési feladatok ellátása

- évente legfeljebb 3 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért "EZÜST" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 15 éves aktív tevékenység
- túravezetői és túrázói minősítés megléte
- testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 8 évig
- oktatási, nevelési tevékenység

- évente legfeljebb 5 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért "BRONZ" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 10 éves aktív tevékenység
- túravezetői vagy túrázói minősítés megléte
- - aktív szervezőmunka
- oktatási, nevelési tevékenység

- évente legfeljebb 10 db adható ki

Dr. THIRRING GUSZTÁV Emlékérem
Kimagasló természetjáró irodalmi, ismeretterjesztő tevékenységért.
- legalább 5 éves folyamatos publicisztikai tevékenység (mikor, mit, hol? részletes felsorolással)

- évente legfeljebb 2 db adható ki

CZÁRÁN GYULA Emlékérem 
Kiemelkedő technikai munkáért
- legalább 5 éves, folyamatos tevékenység (útjelzések, turistalétesítmények karbantartása, térképészeti munka)

- évente legfeljebb 5 db adható ki

Dr. TÉRY ÖDÖN Emlékérem 
Kimagasló szervezési tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység túrák- táborok, események szervezésében

- évente legfeljebb 5 db adható ki

GÁBOR IGNÁC Emlékérem
Kimagasló ifjúság (utánpótlás) nevelési tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység, melyet az iskolás korosztály körében a természetjárás megszerettetése érdekében fejt ki

- évente legfeljebb 3 db adható ki

Dr. PÁPA MIKLÓS Emlékérem
A túravezetőképzés területén kifejtett kimagasló tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység (mikor, hol, mi? részletes felsorolással)

- évente legfeljebb 2 db adható ki

TERMÉSZETBARÁT EMLÉKÉREM (PLAKETT) + OKLEVÉL 
1. Kitüntetés természetbarát szervezetek részére
- a szervezet jubileumi évfordulóin (10, 25, 50, 75, 100 év) igény szerint
- egyéb kiemelkedő tevékenység alapján, évente legfeljebb 1 db adható ki
2. A természetbarát mozgalmat kiemelkedő módon segítő szervezet vagy egyén részére, amely/aki nem a szövetség keretein belül fejti ki tevékenységét.
Évente legfeljebb 1 db adható ki.
IWIWTwitterFacebook