Erzsébetváros Kitüntetési Szabályzat

 

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

1. A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség kerületi tagszervezetei tagjai számára, kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen az alábbi kitüntetéseket alapítja:
- sportszervezői munkáért,
- társadalmi munkáért,
- ifjúsági nevelésért,
- természetvédelmi munkáért.
2. Fenti kitüntetésekből évente kategóriánként csak egy-egy darab adható ki.
3. A kitüntetések kategóriánként egy oklevél és egy kitűző, harmadik elnyerés esetén oklevél és emlékplakett.
4. A fenti kitüntetésekben a sportszövetség elnökségi tagjai nem részesülhetnek.
5. A kitüntetések odaítélésének elbírálását eseti bíráló bizottság végzi, melyet az elnökség évente hoz létre. A bizottságba minden tagszervezet egy-egy tagot delegálhat. A bizottságba delegáltak nevét a szakosztályvezetők a tárgyévi októberi elnökségi ülésen terjesztik be az elnökség számára.
6. A bizottság elnökét a bizottsági tagok maguk közül minősített többséggel választják. 
7. Egyes kitüntetések odaítéléséhez a jelenlévő bizottsági tagok több, mint a felének (minimum 50%+1 fő) egyetértő szavazata szükséges. Minden bizottsági tag egy kitüntetésre csak egy jelöltet támogathat. 
8. A kitüntetési javaslatok felterjesztési határideje minden év októberi elnökségi ülése.
9. A kitüntetési felterjesztéseket a kiadott formanyomtatványon kell benyújtani a kitüntetéshez tartozó megfelelő indoklás kitöltésével.
10. Adathiányos felterjesztést a bizottság nem fogad el.
11. Kitüntetésre csak MTSZ tag javasolható.
12. Csak a felterjesztett kategóriában lehet elbírálni a javaslatot.
13. Nem megfelelő színvonalú felterjesztések esetén az adott kategória kitüntetésének odaítélése a bizottság részéről megtagadható.
14. A kitüntetések átadása minden évben az évzáró ünnepség keretében történik.

15. A kitüntetéshez pénzjutalom nem jár.

 

 

ÉVENTE ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK 
1. Sportszervezői munkáért
• kerületi túramozgalmak, vagy vetélkedők szervezésében való részvétel legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• saját sportegyesületén belül aktív szervezőmunka legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?),
• túravezetői és túrázói minősítés megléte
2. Társadalmi munkáért
• évente legkevesebb egy kerületi rendezvény megvalósításában való részvétel legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• túrák, táborok, események lebonyolításában való aktív részvétel saját sportegyesületén belül legalább 3 éven át (mi, mikor, hol?), vagy
• kerületi bizottsági munkában való folyamatos, aktív részvétel legalább 3 éven át (melyik, mikor)
3. Ifjúsági nevelésért
• az iskolás korosztály körében végzett természetbarát szemléletmód kialakításában kifejtett aktív tevékenység legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• a természetjárásnak, mint szabadidősportnak a népszerűsítése a fiatalok körében legalább 3 éven keresztül (mi, mikor, hol?), vagy
• ifjúsági táborok vezetése (melyik, mikor, hol?),
4. Kiváló természetvédelmi munkáért
• a természetvédelmet népszerűsítő foglalkozások, előadások szervezése, megtartása, vagy
• irodalmi tevékenység a természetvédelem témakörében, vagy
• aktív monitoring (jelző, figyelő) tevékenység ellátása legalább 5 éven keresztül, vagy
• természetvédelmi tevékenységek szervezése, irányítása legalább 5 éven keresztül
IWIWTwitterFacebook