Bemutakozás

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 1994. nyarán alakult meg. Jogutódja a Budapesti Természetbarát Szövetség korábbi kerületi bizottságának. 

A szövetség célja a Magyar Természetbarát Szövetség és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség alapszabályában foglalt célok teljes körű figyelembevételével a Budapest VII. kerületben működő tagegyesületeink érdekközvetítő és érdekegyeztető képviselete, társadalmi összefogása.
Ezen célok megvalósítása érdekében:

 • a Szövetség működési területén belül segíti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a természetjárásban folyó tevékenységet, népszerűsíti a természetjárást,
 • felkelti az érdeklődést az első pontban foglalt tevékenység iránt, elősegíti az ilyen irányú igények kielégítését,
 • szervezi az élő és élettelen természeti értékek védelmét,
 • segíti, védi a sportág erkölcsi, jogi, anyagi és szakmai érdekeit,
 • ápolja a sportág hazai és nemzetközi kapcsolatait,
 • ápolja a természetbarát múlt haladó hagyományait, segíti jelen működését, tervezi a jövő természetbarát sportmozgalmát,
 • támogatja a gyalogos, vízi, kerékpáros, magashegyi, barlangász túramozgalom teljesítését ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korú lakosság részére,
 • elősegíti túravezetők képzését és továbbképzését,
 • támogatja az országjárást, a hazafias nevelést, honismeretet, nemzeti kultúránk terjesztését,
 • ellátja a területén működő sportegyesületek, szakosztályok társadalmi összefogását, érdekeik képviseletét, érdekközvetítésen és érdekegyeztetésen alapuló képviseletét,
 • biztosítja az öntevékeny társadalmi tevékenység feltételeit,
 • elfogadva az illetékes állami és társadalmi szervek felkérését, továbbá saját kezdeményezése alapján részt vesz a sportág területén a jogszabály előkészítő munkákban, társadalmi véleményezésében,
 • egyeztetett álláspont esetén ellátja a képviseletet az érdekegyeztető fórumokon,
 • tagszervezeti tapasztalatai alapján kialakítja az egységes magatartásra vonatkozó etikai normákat és elősegíti annak országos és területi érvényesülését,
 • véleményt egyeztet a természetbarát sportszövetségekkel kapcsolatos koncepciók, elgondolások kialakítására, kezdeményezően lép fel azok érvényesítésében, megvalósításában,
 • a természetjárást népszerűsítő vetélkedőket és tájékozódási versenyeket szervez és rendez.

Kapcsolatunk kiemelkedően jó a kerületi Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal. Programjainkkal segítjük a kerület lakosságának természetjáró szabadidős sportigényét is.

Átalakulásunkkal elértük, hogy mint önálló jogi személyiség, közvetlenül pályázhatunk pénzügyi támogatásokra, mely nagymértékben segíti cél szerinti tevékenységeink megvalósítását.

IWIWTwitterFacebook