Közgyűlési meghívó 2022.

MEGHÍVÓ

 

Kedves Sporttárs/Nő!

 

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2022. május 26-án 16.00 órakor éves rendes küldött közgyűlést tart Budapest, V. kerület Curia u. 3. szám alatt, BTSSZ székházában a földszinti „Kapcsos Lajosné” teremben.

Határozatképtelenség esetén az éves rendes küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2022. május 30-án azonos helyszínen 16.00 órakor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott éves rendes küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

 1. 1.Sportszakmai beszámoló a 2021. évről
 2. 2.Gazdasági beszámoló 2021. évről
 3. 3.A Felügyelő Bizottság jelentése
 4. 4.A 2022. év költségvetési tervének vitája és szavazása
 5. 5.2022. évi eseménynaptár ismertetése

6.        Egyebek

 

 

A tagegyesületek a 2021. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak az éves rendes küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. Az éves rendes küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Felhívjuk minden megjelenni kívánó küldött figyelmét, hogy a közgyűlés zárt térben kerül megrendezésre. A COVID-19 járvány lecsengett ugyan, de a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése ajánlott!

 

Budapest, 2022. március 1.

 

Tisztelettel                

                                                                                              dr. Balogh Istvánné sk.

elnök


MEGHÍVÓ

 

Kedves Sporttárs/Nő!

 

Az ÁPISZ Sportegyesület 2022. május 26-án 15.00 órakor éves rendes küldött közgyűlést tart Budapest, V. kerület Curia u. 3. szám alatt, BTSSZ székházában a földszinti „Kapcsos Lajosné” teremben.

Határozatképtelenség esetén az éves rendes küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2022. május 30-án azonos helyszínen 15.00 órakor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott éves rendes küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

 1. 1.Sportszakmai beszámoló a 2021. évről
 2. 2.Gazdasági beszámoló 2021. évről
 3. 3.A Felügyelő Bizottság jelentése
  1. 4.2022. év költségvetési tervének vitája és szavazása
 4. 5.2022. évi eseménynaptár ismertetése

6.        Egyebek

 

 

A tagegyesületek a 2021. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak az éves rendes közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. Az éves rendes küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Felhívjuk minden megjelenni kívánó küldött figyelmét, hogy a közgyűlés zárt térben kerül megrendezésre. A COVID-19 járvány lecsengett ugyan, de a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése ajánlott!

 

 

 

Budapest, 2022. március 1.

 

Tisztelettel                

                                                                                              dr. Balogh Istvánné sk.

   elnök


IWIWTwitterFacebook