Tisztújító küldött közgyűlés

MEGHÍVÓ

Kedves Sporttárs/Nő!

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2020. szeptember 17-én 16.00 órakor tisztújító küldött közgyűlést tart Budapest, V. kerület Curia u. 3. szám alatt, BTSSZ székházában a földszinti „Kapcsos Lajosné” teremben.

Határozatképtelenség esetén a tisztújító küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2020. szeptember 24-én azonos helyszínen 16.00 órakor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott tisztújító küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirend

1. Sportszakmai beszámoló a 2019. évről

2. Gazdasági beszámoló 2019. évről

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

4. A 2020. év költségvetési tervének vitája és szavazása

5. Tisztújítás

6. 2020. évi eseménynaptár ismertetése

7. Egyebek

A tagegyesületek a 2019. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a tisztújító küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A tisztújító küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Budapest, 2020. június 16.

Tisztelettel

dr. Balogh Istvánné sk.

elnök

 

MEGHÍVÓ

Kedves Sporttárs/Nő!

Az ÁPISZ Sportegyesület 2020. szeptember 17-én 15.00 órakor tisztújító küldött közgyűlést tart Budapest, V. kerület Curia u. 3. szám alatt, BTSSZ székházában a földszinti „Kapcsos Lajosné” teremben.

Határozatképtelenség esetén a tisztújító küldött közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2020. szeptember 24-én azonos helyszínen 15.00 órakor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott tisztújító küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirend

1. Sportszakmai beszámoló a 2019. évről

2. Gazdasági beszámoló 2019. évről

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

4. 2020. év költségvetési tervének vitája és szavazása

5. Tisztújítás

6. 2020. évi eseménynaptár ismertetése

7. Egyebek

A tagegyesületek a 2019. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a tisztújító közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A tisztújító küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Budapest, 2020. június 16.

Tisztelettel

dr. Balogh Istvánné sk.

elnök

IWIWTwitterFacebook