Rendkívüli küldött közgyűlés 2016.

MEGHÍVÓ 

Kedves Sporttárs!

 

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2016. január 05-én 17.00 órakor rendkívüli küldött közgyűlést tart a Budapest, VII. kerület István u. 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület klubtermében.

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést azonos napirendi ponttal ugyanezen a napon és helyszínen 18:00-kor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

  1. Alapszabály módosítása, javítása

 

A tagegyesületek a 2015. december 31-i taglétszámuk alapján minden 15 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A rendkívüli küldött közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, szavazati jog nélkül.

 

Budapest, 2015. december 14.

 

Tisztelettel                  

                                                                                              Dr. Balogh Istvánné sk.

   elnök

IWIWTwitterFacebook