Küldött Közgyűlés-Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Kedves Sporttárs! 

Az ÁPISZ Sportegyesület 2017. március 30-án 16.00 órakor rendes küldött közgyűlést tart a Budapest, VII. kerület István u. 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület klubtermében.

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést azonos napirendi ponttal 2017. április 6-án azonos helyszínen 16:00-kor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

 

  1. Sportszakmai beszámoló a 2016. évről
  2. Gazdasági beszámoló 2016. évről
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése
  4. A 2017. évi költségvetés előterjesztése
  5. Egyebek

 

A szakosztályok, csoportok a 2016. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A rendes küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

 

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2017. március 30-án 17.00 órakor rendes küldött közgyűlést tart a Budapest, VII. kerület István u. 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület klubtermében.

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést azonos napirendi ponttal 2017. április 6-án azonos helyszínen 17:00-kor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

  1. Sportszakmai beszámoló a 2016. évről
  2. Gazdasági beszámoló 2016. évről
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése
  4. A 2017. évi költségvetés előterjesztése
  5. Egyebek

 

A tagegyesületek a 2016. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A rendes küldött közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Budapest, 2017. február 15.

 

Tisztelettel                 

                                                                                              Dr. Balogh Istvánné sk.

   elnök

Közgyűlési meghívó megtekintése: Erzsébetvárosi, Ápisz

IWIWTwitterFacebook