Közgyűlés- 2018.

MEGHÍVÓ

 

Kedves Sporttárs!

 

Az ÁPISZ Sportegyesület 2018. április 12-én 16.00 órakor rendes küldött közgyűlést tart a Budapest, VII. kerület István u. 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület klubtermében.

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést azonos napirendi pontokkal 2018.április 19-én azonos helyszínen 16:00 órakor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

1.                  Sportszakmai beszámoló a 2017. évről

2.                  Gazdasági beszámoló 2017. évről

3.                  A Felügyelő Bizottság jelentése

4.                  A 2018. évi költségvetés előterjesztése

5.                  Egyebek

 

 

Az egyesület szakosztályai a 2017. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldött közgyűlésre. Azok a szakosztályok, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A rendes közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Budapest, 2018. február 15.

 

Tisztelettel                 

                                                                                              Dr. Balogh Istvánné sk.

   elnök 

 

MEGHÍVÓ

 

Kedves Sporttárs!

 

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2018. április 12-én 17.00 órakor éves rendes  küldött közgyűlést tart a Budapest, VII. kerület István u. 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület klubtermében.

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést azonos napirendi pontokkal 2018.április 19-én azonos helyszínen 17:00 órakor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott küldött közgyűlés az eredeti napirendi pontban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

1.                  Sportszakmai beszámoló a 2017. évről

2.                  Gazdasági beszámoló 2017. évről

3.                  A Felügyelő Bizottság jelentése

4.                  A 2018. évi költségvetés előterjesztése

5.                  Egyebek

 

 

A tagegyesületek a 2017. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A rendes közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Budapest, 2018. február 15.

 

Tisztelettel                 

                                                                                              Dr. Balogh Istvánné sk.

                                                                                                          elnök

IWIWTwitterFacebook