Meghívó tisztújító küldött közgyűlésre

100 1124MEGHÍVÓ

 

Kedves Sporttárs!

 

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2016. március 31-én 17.00 órakor és az ÁPISZ Sportegyesület 2016. március 31-én 15.00 órakor rendes tisztújító küldött közgyűlést tart a Budapest, VII. kerület István u. 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület klubtermében.

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést azonos napirendi ponttal ugyanezen a napon és helyszínen 18:00-kor tartjuk. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontban a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirend

  1. 1.Sportszakmai beszámoló a 2015. évről
  2. 2.Gazdasági beszámoló 2015. évről
  3. 3.A Felügyelő Bizottság jelentése
  4. 4.A 2016. évi költségvetés előterjesztése
  5. 5.Tisztújítás
  6. 6.Egyebek

 

 

A tagegyesületek a 2015. december 31-i taglétszámuk alapján minden 20 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldött közgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A rendkívüli küldött közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, szavazati jog nélkül.

 

Budapest, 2016. február 2.

 

Tisztelettel                 

                                                                                              Dr. Balogh Istvánné sk.

   elnök

IWIWTwitterFacebook