Küldött közgyűlés

M E G H Í V Ó

Kedves Sporttárs !

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség 2015. július 23-án Csütörtökön   17. órakor küldött közgyűlést tart a Budapest, 1076.VII. kerület István utca 29. szám alatt, az Erzsébetváros Sportegyesület helységében. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést - változatlan napirenddel –18 órára ismételten összehívom.

Napirend:

  1. Egy Elnökségi tag választás.
  2. Alapszabály módosítása
  3. Egyéb

A tagegyesületek a 2014. december 31-i taglétszámuk alapján minden 15 fő után egy küldöttet delegálhatnak a küldöttgyűlésre. Azok a tagegyesületek, amelyeknél az év végi létszám nem érte el a 15 főt, egy küldöttet delegálhatnak. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, szavazati jog nélkül.

Bővebb információ Dr.Balogh Istvánné elnöktől.

Budapest, 2015.június 18.                               


Dr. Balogh Istvánné

            elnök sk.

IWIWTwitterFacebook