SZABÁLYZAT AZ MTSZ KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL
ÚJ !!!

Az MTSZ Elnökségének döntése értelmében az évente adományozható kitüntetések feltételei és formái a következők:
 1. A felterjesztések beérkezési határideje minden év április 30.
 2. Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani.
  Kivétel: Természetbarát Emlékérem.
 3. Kitüntetésre bárki tehet javaslatot, a javaslattételhez be kell szerezni az MTSZ két tagszervezetének ajánlását.
 4. A kitüntetés átadására a Természetjárók Napja központi ünnepségen kerül sor.
  Kivétel: Természetbarát Emlékérem.
 5. A helyszínen át nem vett kitüntetés felterjesztőhöz való eljuttatásáról az MTSZ központja gondoskodik.
 6. A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik.
 7. A kitüntetett a kitüntetés átvételére történő utazásnál útiköltség-térítésben részesül.
 8. Az el nem fogadott javaslatokról - indoklással - az MTSZ központ írásban értesíti a felterjesztőket.
 9. Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethető ki.
 10. Egy személy csak egy fajta kitüntetésre terjeszthető fel.
 11. Kitüntetésre csak érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező tag javasolhatóü.
 12. A kitüntetettekről az MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.
 13. A szabályzat, a kategória-leírás és az adatlap az MTSZ központjában, a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be.
 14. A természetbarát szervezetek jubileumi évfordulóira adományozható emlékérem kérelmét - a többi kitüntetési formától eltérően - legalább fél évvel az esedékesség előtt kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
• a szervezet történetének és természetbarát tevékenységének rövid leírását (legfeljebb 2 oldal), az alapítástól - esetleg az elődszervezet, vagy jogelőd tevékenységét is beleértve - napjainkig,
• az alapító okirat, vagy egyéb igazoló dokumentum másolatát,
• a jubileumi ünnepség (közgyűlés) időpontját és helyszínét.

 1. Szöveségen kívüliek részére adűmányozható emlékérem kérelemnek tartalmaznia kell a
  kitünt etendő áétal végzett tevékenység részletes leírását.
A szabályzatot az MTSZ Elnöksége 2005. február 12-i ülésén jóváhagyta.

ÉVENTE ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK

Természetjárás fejlesztéséért "ARANY" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 25 éves aktív tevékenység
- túravezetői, túrázói minősítés megléte
- hazai és nemzetközi túrák, túramozgalmak szervezése
- testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 12 évig
- oktatási, nevelési feladatok ellátása
- évente legfeljebb 3 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért "EZÜST" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 15 éves aktív tevékenység
- túravezetői és túrázói minősítés megléte
- testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 8 évig
- oktatási, nevelési tevékenység
- évente legfeljebb 5 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért "BRONZ" fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
- legalább 10 éves aktív tevékenység
- túravezetői vagy túrázói minősítés megléte
- - aktív szervezőmunka
- oktatási, nevelési tevékenység
- évente legfeljebb 10 db adható ki

Dr. THIRRING GUSZTÁV Emlékérem
Kimagasló természetjáró irodalmi, ismeretterjesztő tevékenységért.
- legalább 5 éves folyamatos publicisztikai tevékenység (mikor, mit, hol? részletes felsorolással)
- évente legfeljebb 2 db adható ki

CZÁRÁN GYULA Emlékérem
Kiemelkedő technikai munkáért
- legalább 5 éves, folyamatos tevékenység (útjelzések, turistalétesítmények karbantartása, térképészeti munka)
- évente legfeljebb 5 db adható ki

Dr. TÉRY ÖDÖN Emlékérem
Kimagasló szervezési tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység túrák- táborok, események szervezésében
- évente legfeljebb 5 db adható ki

GÁBOR IGNÁC Emlékérem
Kimagasló ifjúság (utánpótlás) nevelési tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység, melyet az iskolás korosztály körében a természetjárás megszerettetése érdekében fejt ki
- évente legfeljebb 3 db adható ki

Dr. PÁPA MIKLÓS Emlékérem
A túravezetőképzés területén kifejtett kimagasló tevékenységért
- legalább 5 éves folyamatos tevékenység (mikor, hol, mi? részletes felsorolással)
- évente legfeljebb 2 db adható ki

TERMÉSZETBARÁT EMLÉKÉREM (PLAKETT) + OKLEVÉL

1. Kitüntetés természetbarát szervezetek részére
- a szervezet jubileumi évfordulóin (10, 25, 50, 75, 100 év) igény szerint
- egyéb kiemelkedő tevékenység alapján, évente legfeljebb 1 db adható ki

2. A természetbarát mozgalmat kiemelkedő módon segítő szervezet vagy egyén részére, amely/aki nem a szövetség keretein belül fejti ki tevékenységét.
Évente legfeljebb 1 db adható ki.


LAP TETEJÉRE